Voor een afspraak bij Huidtherapie DermaMedi Lijn in Rotterdam heeft u geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Een verwijzing kan (soms) nodig zijn wanneer u gebruik wilt maken van uw eventuele vergoeding uit het aanvullende pakket*. U kunt dit terug vinden in uw polisvoorwaarden of informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. 

 

Vanuit de aanvullende verzekering worden de volgende behandelingen (gedeeltelijk) vergoed in het gelaat*:

 

Huidtherapie DermaMedi Lijn is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Dit is van belang voor u om voor vergoeding in aanmerking te komen. Na afloop van de behandeling krijgt u een factuur mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


* De aanvullende pakket kost u geen eigen risico.


* Zowel vrouwen als mannen hebben recht op vergoeding in het gelaat, mits ze aanvullend verzekerd zijn.